Vinterkonferens

Bolagets konsulter tillbringar större delen av sin tid ute hos kunderna. För att sätta tryck på strategier och dela kunskap samlar man en gång om året samtliga medarbetare till en vinterkonferens. Innehållet tas på största allvar men blandas även upp med välpaketerade sociala aktiviteter.

Årets tema var ”Legends” där det diskuterades hur individerna såväl som teamen kunde bli legender på företaget. Interna förmågor som gått vidare ut till bolagets globala systerkontor inspirerade, diskussioner fördes i såväl helgrupp som mindre spår och det hela förpackades med en stor dos humor. Bland annat legendarisk pausfika från den vedervärdiga Glassbilen…

I skidbackarna kunde man utmana några legendariska svenska skidåkare och kvällarnas middagar ramades in av olika inriktningar kopplade till Legend-temat. När de framtida DJ-legendarerna Rebecca & Fiona drog igång dansen sista kvällen vara stämningen legendarisk…

Mätningarna efter eventet visade på tydliga ökningar i förståelsen för såväl bolagets vision som strategi.


projektbild