Strategi

Vad innebär ”strategi”?

Är du en person i beslutande ställning som inser hur extremt mycket kraft det finns i mötet som kommunikationskanal? Är du redo att lägga ner tid för att skapa en möteskultur där ni i hela kedjan kan visa på hög ROI och där möten är en av era prioriterade kanaler för att kommunicera internt och/eller externt? Då träffas vi! Vi inleder en process med er där vi gemensamt tar fram ett ramverk som sannolikt revolutionerar er uppfattning kring vad möten kan och bör ge. Allt utgår från era övergripande mötesstrategier och mål och du som uppdragsgivare blir stor hjälte i er organisation.

När behöver du hjälp med mötesstrategi?

När du behöver ett tydligt ramverk som färgar av sig på alla möten och events ni genomför.

Vem är oftast en beställare inom strategi?

VD, Kommunikationschef

Kontaktperson: Peter Winitsky, peter@creativemeetings.com