Möteskommunikation och innehåll

Vad innebär ”möteskommunikation och innehåll”?

Här handlar det om att ni har ett uttalat kommunikationsbehov. Här krävs kreativitet och detaljerad planering – men också att budskap går fram, att vi kan påvisa effekten av mötet och att ni redan från början kan formulera tydliga syften och mål med eventet eller mötet.

När behöver du hjälp med möteskommunikation och innehåll?

Interna och externa konferenser / kickoffer etc., samt även andra sammanhang beroende på bakgrund.

Vem är oftast en beställare inom möteskommunikation och innehåll?

HR-chef, Kommunikationchef, Marknadschef, VD

Exempel på tidigare uppdrag inom ”Möteskommunikation”: (klicka på logotyperna till höger för projektbeskrivning)

Kontaktperson: Peter Winitsky, peter@creativemeetings.com