Lönsamma Möten

Vad innebär ”Lönsamma möten”?

Detta är en process som vi utvecklat, vilken hjälper er förändra medarbetarnas beteende kring de dagliga mötena. Hur får ni möten med mer effekt? Hur kan vi få till effektiva möten? Hur minskar ni mötesmassan? Hur hamnar rätt människor på rätt möten? Hur skall möten hanteras administrativt för att stödja er affär istället för att uppfattas som en tidstjuv?

När behöver du Lönsamma möten?

När du och/eller dina kollegor ibland uppfattar interna möten som något negativt istället för något positivt. Vi vill inte säga att alla organisationer har behov av “Lönsamma Möten”, men inte långt ifrån…

Vem är oftast en beställare av Lönsamma möten?

HR-chef, Kommunikationschef, VD

Kontaktperson: Peter Winitsky, peter@creativemeetings.com