LIDL

Lidl skulle samla alla butikschefer för att sätta tryck på nya verktyg och strategier. Från en historik med monologbaserade möten efterfrågade man nu en lösning som byggdes kring samtal medarbetarna emellan.

Clarion Hotel Arlanda var platsen för en heldag med hög energi där dagen byggdes kring temat ”Säg Hej!”. Via iPads på varje bord kunde deltagarna påverka innehållet och även ställa frågor löpande under dagen. Samtal, gruppdiskussioner, filmer, inspirationsföreläsning och många skratt – allt under ledning av moderator Erik Haag.

Utvärderingen bjöd på lyriska gäster; ”…ett fantastiskt arrangemang som peppar mig enormt!”, ”…jag blir ännu mer stolt över att jobba på Lidl…”, ”…ovärderligt, vilket fantastiskt forum…”.  Bland de parametrar som mättes fanns t.ex. en ökning med 6 % på frågan ”Har du en klar bild av hur du som individ kan öka kundnöjdheten.


projektbild