DNB

DNB hade behov av att låta medarbetarna lära känna de olika affärsområdena och deras erbjudanden bättre. Detta för att tillsammans arbeta som en bank med ett samlat erbjudande till marknaden.

Eventet Kunskapsdagen samlade 290 gäster för ett välfyllt möte med ett mycket genomarbetat scenprogram. Varje affärsområdesansvarig fick i ett kreativt format visa hur de arbetar, samt vilka möjligheter som finns till ett tydligare internt samarbete. Väldigt få Power Points, betydligt mer samtal, filmer och andra former av levande kommunikation.

Creative Meetings ansvarade för komplett lösning med innehållsproduktion, grafisk profil, teknik, underhållning och projektledning.