”Coca-Cola Enterprises Sverige, säljkonferens”

Ny organisation och nya utmaningar. En ny chef som är av uppfattningen att FRAMGÅNG – det innebär att göra något utöver det förväntade. ”Hur blir jag framgångsrik inom det kommande kalenderåret?” var därför huvudfrågan vi jobbade med genom hela projektet.

Före eventet fick alla en inbjudan med personligt tryck, där man ombads börja fundera över huvudfrågan. En interaktiv web följde och så småningom även ett automatiserat telefonsamtal från chefen med fokus på huvudfrågan.

Under eventet byggdes innehållet helt kring dialog, bl.a. med hjälp av dialogsystemet iDialog. Speed-dating-övning och brevskrivande till sig själv var ytterligare inslag med fokus på huvudfrågan. Lyckade exempel från organisationen lyftes och belönades och ett antal priser delades ut baserat på hur kollegorna röstat.

Årets större marknadsaktiviteter integrerades i programmet och hela lokalen gjorde synnerligen ”Coke-ish”.

Efter konferensen uppdaterades weben med svar på hundratals frågor som flutit in via dialogsystemet, naturligtvis kompletterat med foton, filmer etc. från eventet. Här genomfördes även mätningen som gav följande starka resultat:

1. Säljarnas förståelse för vad de behöver göra annorlunda under året för att lyckas med sina mål ökade med 22%
2. Säljarnas inspiration för ännu ett år i bolaget ökade med 13%
3. Totalbedömning för konferensen blev 5,6 av 6,0 (93%)