Orkla Foods Sverige

Under 2013 slogs de tre ledande och kända livsmedelsföretagen Abba Seafoood, Procordia och Frödinge Mejeri samman och bildar sedan januari 2014 Orkla Foods Sverige. Företaget finns på nio orter i landet. För att manifestera starten av det samlade bolaget och den gemensamma framtiden organiserades en kickoffresa som omfattade alla 1 500 medarbetare under temat ”Växa Tillsammans”. Kickoffresan ägde rum vid fem olika tillfällen på fem olika orter. Programmet syftade till att sätta det nya företagsnamnet, varumärkesplattformen med vision och värdegrund och hörnstenarna i den nya affärsstrategin inom hela företaget. Detta gjordes genom en rad olika kreativa aktiviteter som involverade medarbetarna, och som förflyttade dem ur sin ordinarie komfortzon. Det handlade om alltifrån kreativa övningar för att tolka och översätta varumärkesplattformen och värderingar till att genomföra kunskapstester rörande det nya företaget och tillsammans utföra en gemensam dans. Den interaktiva dialogen med företagsledningen under programpunkten ”Fråga ledningen” var mycket uppskattad, och det kom mycket input till ledningen i form av idéer  och frågor som sedan följts upp inom företaget.

– Kickoff-resan har varit ett viktigt sätt för oss att dels markera att vi nu är ett samlat bolag och dels för att att ge en tydlig riktning. Kickofferna har bidragit till att skapa en stark känsla av tillhörighet , tydlig riktning och stolthet över våra varumärken och vem vi är, och bildar en bra plattform att fortsätta bygga en gemensam kultur från. Creative Meetings har varit ovärderliga som bollplank och organisatörer av vår kick off-resa, och jag rekommenderar dem gärna som samarbetspartner, förklarar Orkla Foods Sveriges VD Patrik Andersson.